Landstede Groep

Aanmelden

Hier vind je informatie hoe jij jezelf bij het Thomas a Kempis College kunt aanmelden.

Als je toegelaten wil worden tot het Thomas a Kempis College, moet je een aanmeldingsformulier inleveren. Behalve de wettelijke toelaatbaarheid wordt door de school geen beperking op toelating toegepast. Jij en je ouder(s)/verzorger(s) moeten geen bezwaar hebben tegen de identiteit van de school. Activiteiten in het kader van de identiteit van de school, zoals deze bijvoorbeeld in mentorlessen worden uitgevoerd, moeten door iedereen worden gevolgd.
Een tussentijdse vraag om toelating kan door omstandigheden soms niet worden gehonoreerd. Voordat een definitieve beslissing tot toelating wordt genomen, zal dan ook altijd eerst een intakegesprek moeten plaatsvinden. 

In Zwolle hanteren we een algemeen aanmeldingsformulier voor alle scholen, dat in december naar alle scholen voor basisonderwijs wordt opgestuurd. Natuurlijk kun je er ook een bij ons aanvragen, telefoon 088-8508505 of het op deze site downloaden. 

Download hier het aanmeldformulier voor de brugklas

Download hier het aanmeldformulier voor zij-instroom vanuit vo naar het TaK

Na invullen kun je het opsturen naar

Thomas a Kempis College 
t.a.v. leerlingadministratie
Schuurmanstraat 1
8011 KC Zwolle 

Stel je vraag

Contact

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Ons telefoonnummer: 088-8508505
Ons e-mailadres: info@thomasakempis.nl

Ons adres:
Thomas a Kempis College
Schuurmanstraat 1
8011 KC Zwolle

Locatie De Nooterhof
Goertjesweg 1
8013 PA Zwolle