Landstede Groep

Ziek melden en verlof aanvragen

Ziek melden

  • Ouders kunnen hun kind via de Magister-App ziekmelden
  • Ouders kunnen hun kind telefonisch bij de receptie ziekmelden (088-8508505)

Absentie of verlofaanvragen

Dit gaat niet meer via een papieren briefje via het kind, maar via een mail door ouders:

De mail is gekoppeld aan de onderwijsassistenten per locatie. Op deze manier kunt u als ouder(s) op ieder moment dat het nodig is een mailtje sturen met het juiste bericht. Er hoeft geen briefje geprint of ingevuld te worden.

We verzoeken u het volgende in de mail te vermelden:

  • Voor- en achternaam kind en klas
  • Datum en tijd van
    • absentie (onverwachte afwezigheid)
    • verlof (vooraf bekende afwezigheid zoals orthodontist, jubileum vieren, enz.)
  • Reden van absentie / verlof

Beter melden

Om uw kind beter te melden, verzoeken we u om een e-mail naar bovenstaande
e-mailadressen te sturen met de voor- en achternaam van uw kind en de laatste datum van ziek zijn.

Mocht u nog vagen hebben, neem dan contact op via info@thomasakempis.nl  


Stel je vraag

Contact

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Ons telefoonnummer: 088-8508505
Ons e-mailadres: info@thomasakempis.nl

Ons adres:
Thomas a Kempis College
Schuurmanstraat 1
8011 KC Zwolle

Locatie Assendorperdijk:
Assendorperdijk 55
8012 EG Zwolle