Landstede Groep

Gezonde school

Als Thomas a Kempis College vinden we het belangrijk dat zowel leerlingen als medewerkers een leven lang gezond en fit kunnen functioneren op de plek waar ze zijn of in de toekomst terecht zullen komen. Het is onze overtuiging dat we daar als school een bijdrage aan kunnen – nee, zelfs moeten – leveren. Daarom profileren we ons al jaren als ‘sportieve school’ en bieden we een plek waar leerlingen meer dan gemiddeld kunnen bewegen. Ook tijdens schooltijd! Onder andere daardoor zijn we een aantal jaren geleden gekozen tot de sportiefste vo-school van Nederland!

Maar, het spreekt voor zich dat gezond zijn en je fit voelen meer inhouden dan veel bewegen. Ook kennis over gezond eten, alcohol en roken en de sociale omgeving dragen bij aan een leven lang gezond en fit zijn. Daarom zijn wij blij met het initiatief van de GGD en willen wij graag alle vignetten halen zodat we onszelf in alle opzichten een ‘Gezonde School’ mogen noemen. Er zijn vijf vignetten te behalen: ‘bewegen en sport’, ‘voeding’, ‘welbevinden en sociale veiligheid’, ‘roken, alcohol en drugs’ en ‘relaties en seksualiteit’.

Onderstaand beschrijven we welke beleidsmatige keuzes er gemaakt zijn om op die manier te komen tot een gezonde school op het gebied van voeding. Op sommige thema’s zijn we er nog niet en valt er nog wat te winnen. Daarom zal dit document op zeer korte termijn worden uitgebreid met beschrijvingen van beleid op de andere thema’s.

Voeding
Op het Thomas a Kempis College werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. 

Onze kantine heeft de volgende basis: 

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan.  Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Automaten hebben we al geruime tijd niet meer in onze school. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum. 

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes. De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
  2. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes
  3. Eens per week kunnen leerlingen gratis fruit of groente krijgen in de kantine. 

De kantine stimuleert water drinken In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. Wanneer de kantine dicht is kunnen leerlingen gratis water tappen bij het watertappunt dat zichtbaar in de hal aanwezig is. 

Wij hebben de ambitie om een gouden kantine te zijn:

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes
  • We bieden groente en fruit aan
  • De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken

Het Thomas a Kempis College werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine

Met onze kantinemedewerkster hebben wij afgesproken dat zij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengt met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteert aan de directie. Uit deze scan en uit de observaties die zij gaandeweg een jaar doet, kunnen verbeterpunten worden gedestilleerd waardoor we het jaar erop weer beter worden.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Een ander voorbeeld waarin theorie en praktijk elkaar ontmoeten is het lesonderdeel ‘Taklethics’. In dit programma komen de vakken bewegingsonderwijs en biologie bij elkaar. Leerlingen trainen tijdens de lessen bewegingsonderwijs om uiteindelijk de 4 Engelse Mijl hardlopend te kunnen afleggen. Tijdens de lessen biologie leren de leerlingen over de invloed van (gezonde) voeding op hun lichaam en hun sportieve prestaties.

 

 

Stel je vraag

Contact

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Ons telefoonnummer: 088-8508505
Ons e-mailadres: info@thomasakempis.nl

Ons adres:
Thomas a Kempis College
Schuurmanstraat 1
8011 KC Zwolle

Locatie De Nooterhof
Goertjesweg 1
8013 PA Zwolle