Landstede Groep

Passend onderwijs

De naam zegt het al: passend onderwijs is onderwijs dat bij je past en dat uitgaat van je talenten. Wij zorgen er waar mogelijk voor dat je een plek vindt waar je tot bloei kunt komen, ook als je extra ondersteuning nodig hebt. Daarbij houden we rekening met jouw behoefte en de voorkeuren van je ouders. We gaan met je in gesprek om de mogelijkheden te verkennen en op basis daarvan maatwerk te leveren.

De Wet passend onderwijs schrijft voor dat je recht hebt op onderwijs dat aansluit bij jouw onderwijsbehoefte. Het accent ligt op wat jij nodig hebt om een goede ontwikkeling door te maken. Belangrijk: focussen we op talent, dan kun je jezelf van je beste kant laten zien en is de kans minder groot dat je wordt doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Bovendien bieden we samen met schoolbesturen in de regio een dekkend onderwijsaanbod, zodat je de benodigde zorg kunt ontvangen. Op www.swvvoijsselvecht.nl staat meer informatie over het samenwerkingsverband IJssel-Vecht waarvan wij deel uitmaken.

Onze extra ondersteuning

De meeste leerlingen hebben genoeg aan ons reguliere onderwijsaanbod in combinatie met de gebruikelijke begeleiding. Merk je dat je niet zonder extra ondersteuning kunt? Dan stellen we samen met jou en je ouders een zogenaamd Ontwikkelingsperspectief op. Het Ontwikkelingsperspectief gebruiken we om passend onderwijs te bieden. Regelmatig gaan we om tafel om de voortgang te evalueren en ons onderwijs waar nodig bij te stellen. Soms blijkt dat wij de passende aanpak niet kunnen bieden, maar een andere school wel. Je kunt dan terecht bij DOC93.

Grenzen aan passend onderwijs

Helaas kent onze begeleiding grenzen. Zo lukt het ons bijvoorbeeld niet om een passende plek te bieden als je niet aan een groepsproces kunt deelnemen. Ook bij extreem gedrag dat leidt tot ernstige verstoring van het onderwijs trekken wij ons terug. Heb je een lichamelijke beperking? Dan geldt dat de onderwijsbehoefte moet aansluiten bij de mogelijkheden en aanpassingen van onze school. Kortom: er moet binnen het beschikbare onderwijs een realistische kans bestaan op het behalen van een diploma. Wijzen we je door naar een school voor speciaal voortgezet onderwijs, dan vragen we bij ons samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband beslist of je wordt toegelaten.

Aanmelden

Heb je extra ondersteuning nodig? Meld dit dan minimaal tien weken voordat het schooljaar begint. Binnen zes weken hoor je of wij een passende onderwijsplek kunnen bieden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons interne zorgteam.

Stel je vraag

Contact

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Ons telefoonnummer: 088-8508505
Ons e-mailadres: info@thomasakempis.nl

Ons adres:
Thomas a Kempis College
Schuurmanstraat 1
8011 KC Zwolle

Locatie De Nooterhof
Goertjesweg 1
8013 PA Zwolle