Landstede Groep

DOC93

Soms is de overstap van het basisonderwijs naar het regulier voortgezet onderwijs te groot. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van leer- en/of gedragsproblemen waar specifieke begeleiding voor nodig is. In dat geval kun je gedurende kortere of langere tijd onderwijs volgen op DOC93.

DOC93 is een kleinschalige setting waar je onderwijs volgt in kleine klassen en extra begeleiding krijgt op zowel didactisch als sociaal emotioneel gebied. Het uitgangspunt is dat je verblijf op DOC93 tijdelijk is. Het streven is jou de overstap naar een reguliere school te laten maken. Je doorloopt daarin jouw eigen route. Deze route is vastgelegd in een onderwijs perspectief plan (OPP). 

De juiste route voor jou
Bij DOC93 bekijken we bij binnenkomst welke route het beste past bij jou. Op basis daarvan richten we jouw lesprogramma in.

Leefroute
Er is sprake van maatwerkbegeleiding op het gebied van leren, maar de nadruk ligt op het leefklimaat (de pedagogische kant) in deze route. Er wordt gewerkt aan het opdoen van succeservaringen, het vergroten van het welbevinden en het leren hebben van zelfverantwoordelijkheid. Gedragstraining, lessen over TOP-gedachtes (Dit is een gedragstraining waarbij de volgende thema’s aan bod komen: omgaan met boosheid, sociale vaardigheden en moreel redeneren) en psychomotorische therapie (PMT) maken een belangrijk onderdeel uit van dit programma.

Leerroute
Binnen deze route is er begeleiding, gericht op de persoonlijke ontwikkeling. De nadruk ligt in deze route op de cognitieve ontwikkeling (leerklimaat). Er wordt gewerkt aan leren leren, leren plannen en omgaan met hulpmiddelen. Naast het volgen van lessen wordt er iedere dag gestart en geëindigd met de mentor/coach.

Dan nog even praktisch
Het is niet mogelijk om leerlingen rechtstreeks aan te melden bij DOC93. Scholen van Landstede Groep kunnen leerlingen doorverwijzen naar DOC93. Hier vallen Talentstad, JenaXL, het Meander College, Carolus Clusius College, Thomas a Kempis College en het Centre for Sports & Education onder. In de regio kunnen leerlingen van Landstede Groep via de locaties van het Agnieten College of het Ichthus College doorverwezen worden naar DOC93. Op het aanmeldingsformulier kan aangegeven worden dat de basisschool het wenselijk vindt dat een leerling geplaatst wordt op DOC93. Ook de ouders kunnen aangeven dat zij een plaatsing wensen. De VO-school beoordeelt op basis van het aangeleverde dossier of de leerling doorverwezen wordt.

 

Stel je vraag

Contact

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Ons telefoonnummer: 088-8508505
Ons e-mailadres: info@thomasakempis.nl

Ons adres:
Thomas a Kempis College
Schuurmanstraat 1
8011 KC Zwolle

Locatie Assendorperdijk:
Assendorperdijk 55
8012 EG Zwolle