Landstede Groep

Doc93

DOC93 is een didactisch en orthopedagogisch centrum dat onderwijs en ondersteuning biedt aan leerlingen van scholen in het voortgezet onderwijs. Voorwaarde is dat deze scholen onderdeel zijn van de Landstede Groep. DOC93 is gevestigd in de Emmawijk in Zwolle.

Leerlingen op DOC93 hebben extra zorg nodig. Deze extra zorg wordt op verschillende manieren aangeboden. Met behulp van deze extra zorg bereiden zij onze leerlingen voor op een passende plaats in het onderwijs en in de maatschappij.

Voor sommige leerlingen is de overstap van het basisonderwijs naar het regulier voortgezet onderwijs te groot. Ook kunnen er tussentijds (in leerjaar 1 en 2) leerlingen worden doorverwezen naar DOC93. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van leer- en/of gedragsproblemen waar specifieke begeleiding voor nodig is. In dat geval kunnen leerlingen gedurende kortere of langere tijd onderwijs volgen op DOC93.

DOC93 is een kleinschalige setting waar leerlingen onderwijs volgen in kleine klassen en extra begeleiding krijgen op zowel didactisch als sociaal emotioneel gebied. Het is mogelijk om klas 1 en 2 op het niveau van de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- en theoretische leerweg te volgen. Het uitgangspunt is dat het verblijf op de afdeling onderwijs in principe tijdelijk is. Het streven is om de leerling binnen 2 jaar de overstap naar een reguliere school te laten maken.

Rebound
Als je, om wat voor een reden dan ook, op school dreigt (gedragsmatig) vast te lopen, kan het Thomas a Kempis je adviseren om even een tijdje naar Rebound te gaan.

De duur van de Rebound periode verschilt per leerling. Op Rebound krijg je de lesstof aangeboden van je school. Je werkt iedere dag zelfstandig aan je eigen werk. ’s Middags volg je andere vakken zoals: koken, drama, gym en techniek. Daarnaast volg je een gedragstraining waarbij de volgende thema’s aan bod komen: omgaan met boosheid, sociale vaardigheden en moreel redeneren.. Toetsen worden nagekeken door de eigen vakdocent van school van herkomst.

Het doel van de Reboundperiode is een antwoord te krijgen op de gestelde hulpvraag en te komen tot handelingsadviezen voor school, leerling en ouders die aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Tot slot worden er praktische afspraken gemaakt over de vervolgstappen na Rebound.

Kijk voor meer informatie op www.doc93.nl

Stel je vraag

Contact

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Ons telefoonnummer: 088-8508505
Ons e-mailadres: info@thomasakempis.nl

Ons adres:
Thomas a Kempis College
Schuurmanstraat 1
8011 KC Zwolle

Locatie De Nooterhof
Goertjesweg 1
8013 PA Zwolle