Landstede Groep

Keuzebegeleiding

Tijdens je opleiding moet je verschillende keuzes maken. De mentor helpt je bij die keuzes, meestal in samenwerking met de decaan en met jou en je ouders of verzorgers. Hij of zij helpt je individueel en in groepsverband om een vakkenpakket, een richting, studie of beroep te kiezen. Er zijn ook voorlichtingsavonden waar je informatie krijgt over de keuzemogelijkheden.

We organiseren tijdens de loop van je opleiding de volgende keuzebegeleidingactiviteiten:

Oriëntatie in het tweede en derde leerjaar

Studie- en beroepskeuze krijgt veel aandacht in het tweede en derde leerjaar, waarbij we je in het derde jaar vooral voorbereiden en helpen oriënteren op het vervolg van je studie. Op havo en vwo is dat voorbereiding op de tweede fase en profielkeuze. Zit je op het vmbo dan oriënteer je je op  je vervolg in TalentStad en daarna in het beroepsonderwijs.

Oriëntatie op Studie en  Beroep in de tweede fase

In de bovenbouw van havo en vwo gaan we uitgebreid in op vervolgopleidingen en beroepen. In deze fase sta je voor de keuze van een universiteit of hbo waar je ook weer een studierichting moet kiezen. De mentor en decaan zijn samen verantwoordelijk om je zo goed mogelijk te begeleiden in dit keuzeproces.

Stel je vraag

Contact

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Ons telefoonnummer: 088-8508505
Ons e-mailadres: info@thomasakempis.nl

Ons adres:
Thomas a Kempis College
Schuurmanstraat 1
8011 KC Zwolle

Locatie De Nooterhof
Goertjesweg 1
8013 PA Zwolle